Klubbmøter

Kiwanis Club Sandefjord har sitt møtelokale i Parkensenteret, Krokemoveien 41 – 3224 SANDEFJORD.
Ordinære klubbmøter avholdes annenhver mandag kl 1800, og møtene varer ca 2 timer.
På møtene gjennomgås rapporter fra de forskjellige komiteers aktiviteter, i tillegg til innkomne saker, både av humanitær og administrativ karakter.
I tillegg foretar klubben ekskursjoner til aktuelle bedrifter og andre interessante steder/fora.

VÅRT MØTEPROGRAM FOR KIWANISÅRET 1. OKTOBER 2018 – 30. SEPTEMBER 2019:

Program 2018-19