Klubbens oppstart

Den 26. januar 1971 ble det første møtet om stiftelsen/opprettelsen av Kiwanis Club Sandefjord avholdt på Hotell Kong Carl.
Kiwanis Club Tønsberg hadde satt seg som mål å starte en Kiwanisklubb i Sandefjord, og det ble utsendt informasjons/invitasjonsbrev til mange personer i Sandefjord.
Det første informasjonsmøte ble avholdt på Park Hotell den 16. februar 1971, og det neste den 1. mars 1971.
Det viste seg at det var stor interesse for å bli medlem av Kiwanis Club Sandefjord, og det ble dannet et interimsstyre, med Fridthjof Jacobsen som styreleder/president, og Ralph Schau og Øistein Børnick som styremedlemmer.
Utover våren 1971 ble det avholdt flere informasjon/invitasjonsmøter, og
den 21. juni 1971 ble Kiwanis Club Sandefjord formelt organisert og godkjent av Kiwanis International.
Klubben hadde da 21 registrerte medlemmer.

Klubben valgte den gang som målgruppe «funksjonshemmede barn og unge», men har senere endret dette til «barn og unge» (uavhengig av eventuell funksjonshemming).