Om Kiwanis

Kiwanis er en internasjonal, humanitær organisasjon av frivillige kvinner og menn, som aktivt arbeider for barn og unge, og ble stiftet i USA 1915.

Klubbene prioriterer humanitære aktiviteter i sitt nærmiljø, men engasjerer seg også internasjonalt.

Kiwanis er en åpen organisasjon med nøytral holdning til partipolitikk og religion. På verdensbasis er det for tiden ca 600.000 medlemmer (barn, unge, kvinner og menn).

Organisatorisk er klubbene inndelt i Distrikter, som igjen er inndelt i Divisjoner.

Distrikt Norden (Norge, Sverige, Danmark) har 51 klubber med til sammen ca 1000 medlemmer.

Divisjon Vestfold har 10 klubber.

Mer info på www.kiwanis.org  og  www.kiwanis.no