Inntekt – sosiale

Klubbens største inntektsbringende aktiviteter er Juleblomstaksjon og Julekalenderaksjon.

Juleblomstaksjonen er en aktivitet der klubben får oppdrag fra bedrifter om utkjøring av julehilsener (juleblomster og annet)
til respektive bedrifters pensjonister og/eller forretningsforbindelser.

Julekalenderaksjonen er en aktivitet der klubben selger Julekalendere.

I tillegg har klubben selvfølgelig flere medlemshyggekvelder (utenom vanlige klubbmøter).
Torskeaften..
Julebord.
Tematurer.

Klubben legger stor vekt på at medlemmene skal føle seg velkomne og ha det fint gjennom klubbens internsosiale nettverk.