Humanitære

Kiwanis Club Sandefjords hovedaktivitet er KIWANIS UTLÅN (se egen hovedmeny).

Klubbens største årlige enkeltaktivitet er KIWANIS-DAGEN.
Siste lørdag i august måned hvert år inviterer klubben, funksjonshemmede barn, unge og voksne, til Kurbadet i Sandefjord, hvor det foregår idrettsleker (tilpasset funksjonshemming), underholdning og bespisning, uten kostnad for deltakere og ledsagere.
De siste års deltaker + ledsagerantall har vært ca 250 personer.

Klubben har aktiviteter på Nygård Sykehjem og Parkensenteret Bofellesskap.

Klubben medvirker også til weekendarrangement for funksjonshemmede barn og unge og deres familier, på feriestedet GURVIKA.
(Se mer info på www.gurvika.no).

I tillegg støtter klubben enkeltpersoner og aktuelle foreninger, men legger vekt på at støtten primært skal gå til klubbens nærmiljø.